Deluxe Room

– Diện tích 40m2 – 45m2 – Phòng có ban công – Phòng ở tối đa 02 người lớn và 01 trẻ dưới 5 tuổi – Phòng có 02 giường đôi: 1m6 – 1m6

Details

View Details


Standard Room

– Diện tích 35m2 – 40m2 – Phòng có cửa sổ – Phòng ở tối đa 02 người lớn và 01 trẻ dưới 5 tuổi – Phòng có 02 giường đôi: 1m6 – 1m6

Details

View Details


Economy Room

– Diện tích 25m2 – 30m2 – Phòng ở tối đa 02 người lớn và 01 trẻ dưới 5 tuổi – Phòng có 01 giường đôi

Details

View Details